Hur arbetar pedagoger med den individuella inlärningen hos elever?

DSpace Repository

Hur arbetar pedagoger med den individuella inlärningen hos elever?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur arbetar pedagoger med den individuella inlärningen hos elever?
Author Andersson, Eva
Date 2010
Swedish abstract
Examensarbetet bygger på 10 intervjuer av verksamma pedagogerna ifrån två skolor som finns i två medelstora kommuner i Skåne. Jag har valt pedagoger i två skolor för att se om det finns skillnad i var och hur man tillämpar arbetet med individuell inlärning utifrån vad som står i läroplanen, Lpo 94. Undersökningen bygger på svar om hur pedagoger arbetar med den individuella inlärningen hos eleverna. I studien framkommer varierande resultat i hur pedagoger använder sig av olika individuella inlärningsstilar i sin undervisning. Det var oftast fler hinder än möjligheter som gjorde att arbetet med individuell inlärning var svår att genomföra enligt de intervjuade pedagogerna. Pedagogerna berättade vad de ser som den optimala undervisningen och resultatet av detta var att det behövs fler utbildade pedagoger i varje klass för att kunna tillgodose varje elevs behov. Min slutsats av denna studie är att det inte spelar roll hur länge eller var man som pedagog arbetar utan det handlar om hur engagerad pedagogen är för att arbeta med att lära ut olika lärstilar till sina elever.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject individualisering
individuell inlärning
inlärningsstil
Handle http://hdl.handle.net/2043/11048 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics