Skönlitteratur - en hälsokur

DSpace Repository

Skönlitteratur - en hälsokur

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skönlitteratur - en hälsokur
Author Karlsson, Sebastian
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur och i vilken utsträckning låg- och mellanstadielärare anser sig arbeta med skönlitteratur i undervisningen. För att få reda på vad som sagts om ämnet skönlitteratur i undervisningen började jag med att läsa aktuell forskning på området. Vidare intervjuade jag fem nu verksamma låg- och mellanstadielärare i kvalitativa öppna intervjuer där mina huvudfrågeställningar var: Hur används skönlitteratur i undervisningen. Kompletteras färdigt läromedel med skönlitteratur och vilka för- och nackdelar finns det med att använda skönlitteratur i undervisningen. Undersökningen visar att de intervjuade lärarna har en positiv bild av att använda skönlitteratur i sin undervisning. Det vanligaste sättet att arbeta med skönlitteratur visade sig vara högläsning där läraren eller eleverna läser högt för varandra eller egen tyst läsning. Efter eleverna läst klart en bok var det tydligt att lärarna ansåg att det bästa sättet för en elev att arbeta vidare med en bok är att låta denne skriva en bokrecension där det viktigaste är att eleven får visa att han förstått bokens innehåll genom att skriva t.ex. en sammanfattning, beskriva miljön i boken eller beskriva en karaktär. Fokus läggs på att öva färdigheter och på att visa att de har förstått snarare än att diskutera innehållet och elevernas känslor för boken.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Skönlitteratur
hälsokur
Handle http://hdl.handle.net/2043/11056 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics