Skolans engageman inom dyslexi

DSpace Repository

Skolans engageman inom dyslexi

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skolans engageman inom dyslexi
Author Applehoff, Cornelia ; Svebrant, Ylva
Date 2010
Swedish abstract
Skolans engagemang inom dyslexi- Hur ser verksamma pedagoger på sin kunskap om dyslexi? är ett arbete av Cornelia Applehoff och Ylva Svebrant. En undersökning om den kunskap fyra pedagoger och två rektorer på tre olika skolor har om dyslexi. Arbetet undersöker även vilka insatser skolorna sätter in för att hjälpa eleverna. Syftet med arbetet är att ta reda på hur verksamma pedagoger ser på dyslexi samt hur de arbetar med de elever som får denna diagnos Frågeställningarna vi valt att använda är Hur ser verksamma pedagoger på deras kunskaper kring dyslexi? När och vilka insatser sätter skolan in för att hjälpa elever med dyslexi och hur tillämpas de? Det finns mycket forskning på ämnet dyslexi. Esther Stadler är en av forskarna vi kommer att presentera under tidigare forskning. Vi har valt att ta till oss den forskning och litteratur som berör vårt ämne. Vi har intervjuat och har knutit an svaren från dessa till den valda litteraturen. Vi har upptäckt att den information och kunskap som dessa pedagoger och rektorer hade var bristfällig. I slutet på arbetet läggs det fram idéer på hur skolorna bör jobba med dyslexi.
Publisher Malmö högskola/Centrum för teknikstudier
Language swe (iso)
Subject Diagnos
Dyslexi
Insats
Pedagog
Handle http://hdl.handle.net/2043/11058 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics