De första mötena på dagen - En studie om möten mellan pedagoger och barn i förskolans hall

DSpace Repository

De första mötena på dagen - En studie om möten mellan pedagoger och barn i förskolans hall

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title De första mötena på dagen - En studie om möten mellan pedagoger och barn i förskolans hall
Author Friman, Elin ; Fredriksson, Etel
Date 2010
Swedish abstract
Abstract Etel Fredriksson och Elin Friman (2010) De första mötena på dagen, en studie om möten mellan pedagoger och barn i förskolans hall. Undersökningens syfte är att genom ett genusperspektiv synliggöra pedagogernas bemötande gentemot barnen, samt deras tankar om detta. Frågeställningarna är, hur bemöter pedagogerna barnen vid ankomst till förskolan? Samt, hur tänker pedagoger kring bemötandet av barn vid ankomst till förskolan? Studien bygger på material från intervjuer med tre pedagoger samt observationer av 12 barn mellan cirka ett och fyra år på en förskola i södra Sverige. I texten används material från fem observationstillfällen och från tre intervjuer som är genomförda på förskolan. Centrala slutsatser är att pedagogerna lägger stor vikt vid barnens personligheter och att pedagogerna tycker det är viktigt att de har ett positivt beteende i mötet med barnen. Några nyckelord är bemötande, genus, individuallitet och interaktion.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject bemötande
genus
individuallitet
interaktion
Handle http://hdl.handle.net/2043/11059 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics