Titta vad jag kan

DSpace Repository

Titta vad jag kan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Titta vad jag kan
Author Carabin, Mihaela ; Jönsson, Hanna
Date 2010
Swedish abstract
”Titta vad jag kan!”: En undersökning över samband mellan barnsyn, kunskapssyn och synliggörande av barns läroprocesser genom pedagogisk dokumentation i förskolan. Malmö: Lärarutbildningen, Malmö Högskola.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject pedagogisk dokumentation
läroprocess
kunskapssyn
barnsyn
småbarn
Handle http://hdl.handle.net/2043/11060 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics