Kvinnor och män i läroböckerna för ämnet Organisation och ledarskap

DSpace Repository

Kvinnor och män i läroböckerna för ämnet Organisation och ledarskap

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kvinnor och män i läroböckerna för ämnet Organisation och ledarskap
Author Östman, Jerker
Date 2010
Swedish abstract
Denna uppsats undersöker genom en textanalys inspirerad av hermeneutiken det utrymme som kvinnor och män ges i läroböckerna för gymnasieskolans kurs i Organisation och ledarskap samt en analys av hur detta påverkar konstruktionen av ledare från ett genusperspektiv. De tre utvalda läroböckerna har analyserats utifrån teorier kring könsroller, könsordning, genussystem och ledarskapets manliga könsmärkning. Studiens resultat visar att män ges ett större utrymme i böckerna. De finns med på fler bilder och nämns fler gånger i texterna. Ofta reproducerar läroböckerna stereotypa könsroller men det finns också exempel på när könsrollerna utmanas. Då ledare presenteras är de i huvudsak män och i texterna kan skönjas att ledarbegreppet är manligt könsmärkt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Läromedelsanalys
ledare
ledarskap
genus
könsordning
könsroller
Handle http://hdl.handle.net/2043/11064 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics