Fyrkantsfaktorn - En textanalys om seriepedagogik

DSpace Repository

Fyrkantsfaktorn - En textanalys om seriepedagogik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fyrkantsfaktorn - En textanalys om seriepedagogik
Author Oredsson, Hannah
Date 2010
Swedish abstract
Jag har utfört en kvalitativ innehållsanalys av seriealbumet Bernadotte – Vår franske kung (skapad 2009 av Kulturpoolen i Falun) utifrån ett socialsemiotiskt multimodalt perspektiv i vilken jag utforskar frågeställningen, vilka pedagogiska bildberättarverktyg står att finna och hur kan dessa användas? Analysmodellen är hämtad från Anders Björkvalls bok om multimodal analys Den visuella texten – Multimodal analys i praktiken (2009) och innebär inventering och sortering av textelement och narrativa verktyg. Jag har lagt betoning på redovisning av Björkvalls modell och en rad kommunikativa serieverktyg. I själva analysen har jag funnit exempel på olika bildberättarverktyg under rubrikerna Interaktion, Representationer av världen, Komposition och Modalitet. Dessa har på olika vis använts för att förmedla kunskap, och jag redovisar exempel på detta i analysen som även innehåller bildexempel från den aktuella serien. Nyckelord: Tecknade serier, Bernadotte, Multimodal textanalys,
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject tecknade serier
multimodal textanalys
Handle http://hdl.handle.net/2043/11065 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics