Jag är inte ”någon” utan jag ”bara finns” - En fältstudie av en elevs parallella världar ”verkligheten” och ”den virtuella verkligheten”

DSpace Repository

Jag är inte ”någon” utan jag ”bara finns” - En fältstudie av en elevs parallella världar ”verkligheten” och ”den virtuella verkligheten”

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Jag är inte ”någon” utan jag ”bara finns” - En fältstudie av en elevs parallella världar ”verkligheten” och ”den virtuella verkligheten”
Author Sparring, Lina
Date 2010
Swedish abstract
Sparring, Lina (2010). ”Jag är inte ”någon” utan ”bara finns””, ”I’m not ”anybody” I ”just ”exist”. Skolutveckling och ledarskap, Lärarutbildningen 90 hp, Malmö högskola. Syftet med följande arbete är att titta närmare på vilka slags bekräftande moment de sociala medierna, ”den virtuella verkligheten”, ger unga på gymnasiet och att ge exempel på bekräftande moment unga på gymnasiet får i sin skolvardag, ”verkligheten”. Arbete bygger på en fältstudie av en elevs vardag i ”verkligheten” och i den ”virtuella verkligheten”. Fältstudien består av fotoobservationer, informantens egna reflektioner och Facebook-uppdateringar . Dessutom består studien av en skriftlig intervju med informanten för att ytterligare ringa in studiens syfte. Resultatet är därefter analyserat genom en litteraturbaserad teoriram. Resultatet utvisar vad en elev på gymnasiet under en skoldag upplever sig få ut i form av olika slags bekräftande moment i relation till ”verkligheten” och den ”virtuella verkligheten”. Resultatet pekar på att informanten upplever att de bekräftelsemoment som hon får från det sociala mediet Facebook syftar till att stärka hennes självkänsla, medan de bekräftande moment som hon fick i sin ”verklighet” syftade åt att stärka hennes självförtroende.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject bekräftelse, sociala medier, självkänsla, självförtroende
Handle http://hdl.handle.net/2043/11067 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics