Språkutveckling genom bild / Language development through picture

DSpace Repository

Språkutveckling genom bild / Language development through picture

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Språkutveckling genom bild / Language development through picture
Author Andrèn Ludowyke, Eva ; Diab, Hiba
Date 2010
Swedish abstract
Vi har undersökt i vilken utsträckning bild används som språkutveckling på skolorna. Speciellt fokus har vi lagt på dyslektiska elever eftersom viss forskning hävdar att de är mer konstärligt lagda än genomsnittet, och därför extra gynnade av bild i undervisningen. Vi genomförde kvalitativa intervjuer med pedagoger och elever på fem olika skolor. Vårt resultat från undersökningen visar att bild i olika former används mycket ute på skolorna, även om det inte alltid definieras som bildämne, det vill säga schemalagd bildundervisning. Vi fick många intressanta exempel på hur bilder används som komplement till läsning och skrivning, men även ibland som ersättning till detsamma. Vi fick även bekräftelse av såväl pedagoger som elever att bild är ett bra hjälpmedel för elever med dyslexi, vid läsning och skrivning. Vissa pedagoger påpekade att andra elever, speciellt språksvaga, också kan vara gynnade av bild.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject bild
bildskapande
bildspråk
bildtolkning
dyslexi
språkutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/11069 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics