Disciplinering. En studie av fem lärares förhållningssätt till ordning och reda.

DSpace Repository

Disciplinering. En studie av fem lärares förhållningssätt till ordning och reda.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Disciplinering. En studie av fem lärares förhållningssätt till ordning och reda.
Author Larsson, Evelina ; Lund-Jensen, Sofi
Date 2010
English abstract
Disciplination. A study of five teachers approach to the code of conduct.
Swedish abstract
Abstract Larsson, Evelina & Lund-Jensen, Sofi (2010). Disciplinering. En studie av sex lärares förhållningssätt till ordning och reda. Malmö: Lärarutbildningen, Malmö Högskola. I denna studie läggs fokus på begreppet disciplinering. Syftet är att beskriva, analysera och diskutera disciplineringens betydelse i skolans sammanhang ur ett lärarperspektiv. Studien äger rum på en skola där urvalsgruppen består av fem lärare som undervisar eleverna i årskurs 5. Med utgång från vår frågeställningen belyser det lärarnas praktiska förhållningssätt och därför utförs observationer. Intervjuer är också en metod som används för att få inblick i lärarnas resonemang om disciplinering och för att få förståelse för lärarnas tillämpning. Efter insamlad empiri i form av observationer och intervjuer tolkas och analyseras materialet samt styrks med resonemang av tidigare forskning. Det som legat till grund i urvalet av litteratur är förhållningssätt till disciplinering. Sammanfattningsvis kan motsägelser urskiljas i studien gällande lärarnas resonemang om disciplinering och för hur lärarna sedan tillämpat disciplinering i praktiken. Studien är därför relevant i den meningen att belysa och föra vidare en diskussion i syfte om att öka medvetenhet. Nyckelord: Auktoritet, Disciplinering, Fostran, Makt, Respekt
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Auktoritet
Disciplinering
Fostran
Makt
Respekt
Handle http://hdl.handle.net/2043/11070 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics