"Vi äter mask!" Den organiserade rörelselekens betydelse för barns utveckling.

DSpace Repository

"Vi äter mask!" Den organiserade rörelselekens betydelse för barns utveckling.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Vi äter mask!" Den organiserade rörelselekens betydelse för barns utveckling.
Author Engdahl, Karin
Date 2010
Swedish abstract
Den motoriska utvecklingen är en viktig del i barns utveckling och för att den ska bli så bra som möjligt måste barnet lära känna sin kropp för att kunna utvecklas. Därför måste det finnas tillgångar till olika men samtidigt bra möjligheter för lek och lärande. Läroplanen för förskolan, LpFö98, tar upp att verksamheten ska vara stimulerande och utmanande för barnens lärande och det är en del av pedagogernas uppgifter. Mitt syfte är att utveckla förståelse för vad förskollärare ser för samband mellan den organiserade rörelseleken och barns utveckling. Jag vill även ta reda på hur förskollärare arbetar med den organiserade rörelseleken vad de praktiskt gör under rörelseleken. Undersökningen genomfördes kvalitativt genom intervjuer med sju pedagoger verksamma inom förskolan. Resultatet av min studie visar att förskollärarna anser att den organiserade rörelseleken ligger som grund för barnens motoriska utveckling. Pedagogerna beskriver sitt arbetssätt bestående av olika ”broar” mellan den motoriska utvecklingen och barns lärande, som till exempel: utveckling av kroppsliga förmågor, självkänsla och koncentration. ”Broarna” är förutsättningar för att barn ska lära och utvecklas.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Motorik
Förskola
Barn
Rörelse
Pedagoger
Utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/11077 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics