Jämställdhet som en trygghetsfråga - utvärdering av Boverkets regeringsuppdrag : Att stärka tryggheten i stads och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv

DSpace Repository

Jämställdhet som en trygghetsfråga - utvärdering av Boverkets regeringsuppdrag : Att stärka tryggheten i stads och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv

Overview

Detailed record

dc.contributor Fred, Mats
dc.contributor.author Forssell, Rebecka
dc.contributor.author Listerborn, Carina
dc.contributor.author Andersson, Mats
dc.date.accessioned 2010-12-13T08:29:23Z
dc.date.available 2010-12-13T08:29:23Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.isbn 978-91-7104-360-3 en
dc.identifier.issn 1654-7462 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/11078
dc.description Boverket fick hösten 2008 i uppgift av regeringen att tillsammans med länsstyrelserna stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. Utförandet av regeringsuppdragets samt upplevda effekter av satsningen har utvärderats av Malmö högskola. Genom dokumentstudier och intervjuer med projektgrupp, rådsgrupp, kontaktpersoner på länsstyrelserna samt några av de stödbeviljade projekten har slutsatser kunnat dras. Karaktäristiskt för uppdraget är att det har genomförts under tidspressade former samtidigt som det inkomna regeringsuppdraget lämnade stora utrymmen för tolkning. Uppdraget kom inte via regleringsbrev vilket påverkade möjligheterna att organisera projektet då mycket personal inom Boverket redan hade färdig tjänsteplanering för den närmsta perioden. Den inledande tiden, när uppdraget skulle tolkas och projekteras, skedde därför under snabba former. I samarbete med länsstyrelserna lyckades ändå Boverket att ta fram en struktur för hur uppdraget skulle utföras. Mycket talar dock för att de snabba processer som föranlett uppdraget har påverkat dess resultat. En viktig del av uppdraget är att stödberättigade aktörer1 har kunnat söka medel för att genomföra åtgärder som ökar tryggheten i städer och tätorter ur ett jämställdhetsperspektiv. Flera aktörer har fått medel genom regeringsuppdraget och flera projekt har genomförts i landet. Utvärderingen tyder dock på att jämställdhetskopplingen i en del av de stödbeviljade projekten är svag. När jämställdhetskopplingen är svag och kvinnors utsatthet i den offentliga miljön inte lyfts fram tenderar projekten att likna traditionella trygghetssatsningar. Ytterligare dras slutsatsen i utvärderingen att de stödbeviljade projekten behövt mer styrning och riktlinjer. Med anledning av den tidspress som följt uppdraget har det varit problematiskt att ge de stödbeviljade projekten input som ökat styrningen av projekten men också input som lett till högre grad av kunskapsutveckling om hur kvinnors upplevda otrygghet i den offentliga miljön bör angripas. Trots tidspress och ett svårtolkat uppdrag har Boverket och länsstyrelserna lyckats genomföra uppdraget. Engagemanget för uppdraget har varit stort hos båda myndigheter. Boverket och länsstyrelserna har nått ut med uppdraget, och på bred front i landet har en ökad uppmärksamhet getts åt frågor som rör kvinnors upplevda otrygghet i den offentliga miljön. en
dc.format.extent 98
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola en
dc.relation.ispartofseries Malmö högskolas utvärderingsrapporter;5 en
dc.subject trygghet en
dc.subject stadsplanering en
dc.subject jämställdhet en
dc.subject Boverket en
dc.subject utvärdering en
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en
dc.title Jämställdhet som en trygghetsfråga - utvärdering av Boverkets regeringsuppdrag : Att stärka tryggheten i stads och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv en
dc.type Report en
dc.identifier.paperprint 0 en
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Culture and Society en_US
dc.contributor.department Malmö University. Urban Studies (US) en_US
dc.subject.srsc Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Political science en
mahlocal.rights.oaType green
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics