Språkutveckling i den mångkulturella förskolan

DSpace Repository

Språkutveckling i den mångkulturella förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Språkutveckling i den mångkulturella förskolan
Author Kronqvist, Stina
Date 2010
Swedish abstract
Denna studie bygger på observationer och intervjuer med två förskollärare på en småbarnsavdelning på en förskola i Södra Innerstaden i Malmö. Syftet med arbetet är att få inblick i hur förskollärare arbetar språkutvecklande med små barn och hur de själva ser på sitt arbetssätt. Frågeställningen är hur två pedagoger på en förskola i en mångkulturell kommun själva beskriver sitt arbete med barns språkutveckling. Hur pedagogerna arbetar med barns språkutveckling i förskolans dagliga verksamhet. Det är mycket närhet på avdelningen där undersökningen ägt rum och de två förskollärarna som observerats försöker hjälpa barnen på avdelningen på deras kunskapsnivå. Arbetets slutsats är att förskollärarna på Indianen arbetar språkutvecklande både i den vardagliga och i den planerade verksamheten på förskolan. Att de för det mesta är aktiva med att benämna och att de själva anser att de upprepar sig men att det inte verkar som att barnen tycker det.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Flerspråkighet
Förskola
Språk
Språklek
Språkutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/11080 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics