Huvudet är det enda redskap vi alltid bär med oss - en studie kring huvudräkningsstrategier i skolår fem

DSpace Repository

Huvudet är det enda redskap vi alltid bär med oss - en studie kring huvudräkningsstrategier i skolår fem

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Huvudet är det enda redskap vi alltid bär med oss - en studie kring huvudräkningsstrategier i skolår fem
Author Sjölund, Lotta ; Pamp, Emelie
Date 2010
Swedish abstract
Syftet var att undersöka vilka huvudräkningsstrategier några elever i skolår fem använde sig utav, om eleverna är konsekventa i val av metod, om läraren undervisat i huvudräkningsstrategier och om eleverna lättare löser uppgifter som är satta i ett sammanhang. För att ta reda på vilka huvudräkningsstrategier eleverna använde gjorde vi kvalitativa intervjuer med nio elever samt deras lärare. Undersökningsmaterialet bestod av sex additions- och subtraktionsuppgifter varav två var benämnda uppgifter. Resultatet visade en positiv bild där majoriteten av eleverna inte uppvisade några större svårigheter vid lösning av uppgifterna. Eleverna var i stort sett konsekventa i val av lösningsmetod vilket i vissa fall kunde ställa till problem med glömda minnessiffror samt hopblandning av räknesätten. Generellt visar vår studie att eleverna undersökningen omfattar hade en god taluppfattning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject addition
huvudräkning
matematik
skolår 5
strategier
subtraktion
taluppfattning
Handle http://hdl.handle.net/2043/11084 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics