Att leva med cancer

DSpace Repository

Att leva med cancer

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att leva med cancer
Author Elezi, Sibel ; Uglari, Nurxhan
Date 2010
English abstract
Worldwide cancer diseases have increased in recent years. Today about every third person are affected only in Sweden in some form of cancer in their lifetime. In addition, cancer is the second most common cause of death in Sweden. The purpose of this study was to review and summarize literature on patients' experiences of a cancer diagnosis and its treatment. The database search conducted in PubMed and PsycINFO and resulted in ten scientific articles which then went through a quality review. The result could be identified in the following categories: experiences of a cancer diagnosis, experiences on the effect of treatment, the cancer impact in everyday life, family's role in the disease and where do I find my support? Any difference in the experiences between men, women and children were not seen. However negative and positive experiences related to cancer detection were shown. The experiences revolve not only around the disease, treatment and symptoms but involved different aspects of life.
Swedish abstract
Globalt har cancersjukdomarna ökat de senaste åren. Bara i Sverige drabbas idag ungefär var tredje person av någon form av cancer under sin livstid. Därtill är cancer den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige. Syftet med studien var att granska och sammanställa litteratur om patientens upplevelser av en cancerdiagnos och dess behandling. Databassökningen som gjordes i PubMed och PsycINFO resulterade i tio vetenskapliga artiklar som därefter genomgick en kvalitetsgranskning. Resultatet kunde identifieras i följande kategorier; upplevelser av att få en cancerdiagnos, upplevelser kring behandlingens effekter, cancerns påverkan i det vardagliga livet, familjens betydelse under sjukdomsförloppet och var finner jag mitt stöd? Någon skillnad vad gäller upplevelser kvinnor, män och barn emellan kunde inte ses. Däremot kunde negativa och positiva upplevelser relaterat till cancersjukdomen påvisas. Upplevelserna kretsar inte endast kring sjukdomen, behandling och symtom utan omfattade flera olika aspekter i livet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject behandling
cancer
diagnos
stöd
upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/11085 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics