Tvåspråkighet och skönlitteratur

DSpace Repository

Tvåspråkighet och skönlitteratur

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tvåspråkighet och skönlitteratur
Author Cehic, Arijana ; Ibrahimi, Dzenita
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete har varit att undersöka om och hur fyra pedagoger arbetar för att stimulera barns språkutveckling i en mångkulturell förskoleklass. Vi ville även se hur pedagogerna tänker när de väljer ut skönlitteratur för de tvåspråkiga barnen. Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer och observationer som metod där vi följde fyra pedagogers arbetssätt i två parallella förskoleklasser, kallade för A och B. Vi observerade sammanlagt 12 timmar. Totalt genomförde vi följaktligen fyra intervjuer och pedagogerna blev intervjuade en i taget. Resultatet av vår studie visar att pedagogerna arbetar språkutvecklande utifrån barnens nivå. Sång, rim och ramsor men framförallt högläsning var centralt i arbetet med dessa barn. Det viktigaste för pedagogerna var att visa att barnen blir hörda och bekräftade. Det har inte varit lätt att dra några slutsatser med utgångspunkt från vår empiri men det vi diskuterar är möjliga för och nackdelar med nivågrupperingar i samband med högläsning. Diskussionen ter sig vidare i att barnens trygghet är väsentlig vid berättande och att vi pedagoger måste vara medvetna om att berättartraditioner och hemförhållanden kan se olika ut hos varje individ.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förskola
mångkultur
Handle http://hdl.handle.net/2043/11087 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics