Att närma sig den andre - hur vi kan arbeta med barns berättande

DSpace Repository

Att närma sig den andre - hur vi kan arbeta med barns berättande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att närma sig den andre - hur vi kan arbeta med barns berättande
Author Sefastsson, Helene
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med denna undersökning är att finna inspiration och utveckla kunskap om arbete med barns berättande och därmed skapa större förståelse för det pedagogiska arbetet med estetiska språk. I verksamheterna ville jag undersöka det kulturskapande barnets möjligheter att skapa mening och även en lust att lära. För att nå detta syfte använde jag mig av kvalitativa intervjuer och observationer i tre skilda pedagogiska verksamheter i Valparaíso, Chile. Undersökningen omfattar sju intervjuer samt fem observationer. Resultatet visar att i barnens berättande spelar dialogen, mottagandet och kontexten stor roll. Det är viktigt med en autencitet för möjligheten till meningsskapande och pedagogens övertygelse, engagemang och relationer till barnen spelar en stor roll i barnens berättande. Slutsatsen är att konstruerande av kunskap finns i mötet med den andre och i det egna uttryckandet och det är pedagogens uppgift att möjliggöra dessa dialoger.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Berättande
Pedagogens roll
Estetiska språk
Meningsskapande
Handle http://hdl.handle.net/2043/11088 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics