Modeflugor inom transportsektorn

DSpace Repository

Modeflugor inom transportsektorn

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Modeflugor inom transportsektorn
Author Jönsson, Henrik
Date 2004
English abstract
Under den tiden jag har gått på Transportation manager programmet har jag fått ta del av en mängd ord. Dessa tänker jag gå in lite närmare på och se ifall de kan vara hållbara koncept. Detta arbetet kommer vara en litteraturstudie, och kommer att vara på en rent teoretiskt nivå. Efter att ha gått igenom de olika orden har jag kommit fram till att detta inte är några modeflugor jag har valt. De kommer att finnas kvar en lång tid, mest för att de är baserade på goda idéer från början. Många av dem representerar enkla men funktionella lösningar som var och en på företaget och hemma kan ta del av för att skapa en bättre miljö.
Swedish abstract
During the time I've attended the programme to become a Transportation manager, I've been presented with quite a large number of different words. My purpose with this paper is to take a closer look at them, and see if they're sustainable concepts. This paper will be a literary study, and be on a wholly theoretical level. After a thorough examination of the various words, I've come to the conclusion that these words that I've chosen aren't just fad-words. They're going to be around for quite a while, this due to the fact that they're based on good ideas from the get-go. Many of them represent simple but functional solutions, that every one at work or at home that may partake in and thus create a better environment
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Hållbar
Eco driving
Tredje parts logistik
Intermodala transporter
Mobility management
miljömedveten
Handle http://hdl.handle.net/2043/1109 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics