Att leva med ADHD och dyslexi En fallstudie av ett barns inlärningssvårigheter i skolan

DSpace Repository

Att leva med ADHD och dyslexi En fallstudie av ett barns inlärningssvårigheter i skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att leva med ADHD och dyslexi En fallstudie av ett barns inlärningssvårigheter i skolan
Author Håkansson, Maria Teresa ; Johansson, Dana
Date 2010
Swedish abstract
ADHD och dyslexi är ett frekvent och existerande funktionshinder hos barn och vuxna. Eftersom ADHD och dyslexi är i visa fall ett dolt funktionshinder, får barnen inte alltid rätt bemötande från omgivningen. Med detta arbete vill vi diskutera hur föräldrar till ett barn med diagnosen ADHD och dyslexi och barnen själv upplever sitt funktionshinder i skolan. De frågorna som är relevanta för oss och som arbetet bygger på är: Hur upplever ett barn sina inlärningssvårigheter i skolan? Hur upplever föräldrarna till detta barn hans inlärningssvårigheter i skolan? Utifrån en fallstudie av ett barn som är 14 år gammal och hans familjs erfarenheter kommer vi att undersöka hur hans skolgång har varit för honom och familj. Vi har valt att diskutera och problematisera skolans roll utifrån ett barn och föräldrar perspektiv. Vi har träffat familjen i olika tillfällen och intervjuat de tillsammans, föräldrarna för sig och barnet för sig. Resultatet av vår undersökning görs i form av en barnbok. Boken vänder sig till barn, föräldrar och pedagoger som vill få mer förståelse av ett barns situation i skolan, av hur det kan vara att leva med en diagnos samt föräldrarnas erfarenheter av sitt barns svårigheter.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Barn
upplevelser
ADHD
dyslexi
skola
familjförhållande och barnbok
Handle http://hdl.handle.net/2043/11090 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics