Samspel mellan lek och lärande

DSpace Repository

Samspel mellan lek och lärande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Samspel mellan lek och lärande
Author Nilsson, Sandra ; Holm, Theres
Date 2010
English abstract
The aim of our work was to investigate how children and teachers experience playing and learning in preschool. Considered to play and hear together, or are the two things completely separate from each other? Based on a qualitative study, we have studied children's and teachers' perceptions of play and learning. The study shows that teachers can clearly see a link between play and learning, but also an experience of that there is a difference between playing and learning, where children play for fun and practice for learning. The teachers place great emphasis on learning the game and name some of the things children develop, including interaction, conflict, language, social skills and taking turns. Similarly, the children are aware that they learn in the game, however, they have an unawareness of what learning is happening. Instead, they explained why they are learning and can clearly describe it. The children also see the difference in the game and reality, and explains what the game means to them.
Swedish abstract
Syftet med vårt arbete var att undersöka hur barn och pedagoger upplever lek och lärande i förskolan. Anses lek och lärande höra ihop eller är de två tingen helt skilda ifrån varandra? Utifrån en kvalitativ undersökning har vi studerat barns och pedagogers uppfattning av lek och lärande. Studien visar på att pedagoger tydligt ser en koppling mellan lek och lärande, men även en upplevelse av att det förekommer en skillnad mellan lek och lärande, där barn leker för skojs skull och övar för ett lärande. Pedagogerna lägger stor vikt på lärandet i leken och namnger några av de företeelser barn utvecklar, bland annat samspel, konflikthantering, språk, social kompetens samt turtagning. Likaså är barnen medvetna om att de lär sig i leken, dock har de en omedvetenhet om vilket lärande som sker. Istället förklarar de hur de lär sig och kan tydligt beskriva detta. Barnen ser även skillnaden på lek och verklighet, och förklarar vad lek innebär för dem.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Lek
Lärande
Samspel
Handle http://hdl.handle.net/2043/11091 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics