Barn med koncentrationssvårigheter

DSpace Repository

Barn med koncentrationssvårigheter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barn med koncentrationssvårigheter
Author Djurberg, Caroline ; Larsson, Linda
Date 2010
Swedish abstract
Barn med koncentrationssvårigheter heter examensarbetet och är skrivet av Caroline Djurberg och Linda Larsson. Detta arbete handlar om barn som enligt berörda pedagoger har koncentrationssvårigheter, men som inte har en fastställd diagnos. Vi har genom enkätintervjuer, informella intervjuer, observationer och litteratur studerat dessa elever och hur pedagoger bemöter och arbetar med dem ute i fyra olika klasser. Resultatet av undersökningen visar att barn som enligt berörda pedagoger har koncentrationssvårigheter, jämfört med andra barn, behöver extra stöd och hjälp från både kamrater och vuxna för att hitta en lagom aktivitetsnivå som främjar barnets utveckling. Resultatet visar att koncentrationssvårigheter hos dessa barn inte ligger på barnet, utan att koncentrationssvårigheterna sitter i pedagogens arbetssätt och i miljön. Struktur, tydlighet, gränser, inlärningsmiljö, inlärningsstil och självkänsla är centrala begrepp i arbetet med dessa barn för att koncentrationssvårigheterna ska minska eller helt försvinna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Bristande koncentration
Bråkiga barn
Explosiva barn
Inagerande barn
Koncentration
Koncentrationssvårigheter
Utagerande barn
Handle http://hdl.handle.net/2043/11092 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics