Ämnesintegration mellan matematik, svenska och karaktärsämnen på hotell- och restaurangprogrammet

DSpace Repository

Ämnesintegration mellan matematik, svenska och karaktärsämnen på hotell- och restaurangprogrammet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ämnesintegration mellan matematik, svenska och karaktärsämnen på hotell- och restaurangprogrammet
Author Björling, Josefin
Date 2010
Swedish abstract
Uppsatsen är en kvalitativ undersökning om hur lärare på ett yrkesprogram arbetar med ämnesintegrering i ämnet matematik, svenska och karaktärsämnen på hotell- och restaurangprogrammet. Syftet var att genom lärarintervjuer få inblick i hur lärare uppfattar ämnesintegrering mellan kärn- och karaktärsämnen. Meningen var att ta reda på i vilken omfattning de arbetar med det och skillnaden mellan kärn- och karaktärsämneslärares sätt att se på ämnesintegrering. Arbetet ger en inblick i tidigare forskning kring ämnet och tar sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv. Resultatet visar att lärare har en positiv attityd till ämnesintegrering men att det inte sker i så stor utsträckning på den aktuella skolan. Det framkommer att ämnesintegrering upplevs motiverande för både lärare och elever, samtidigt som kommunikationen lärarna emellan brister. Ämnesintegrering gör elever mer motiverade av kärnämnet och hjälper dem att se helheten i utbildningen. Varför ämnesintegrering inte sker i så stor utsträckning menar lärarna vara brist på tid, planering, lokalers utformning, schematekniska lösningar och skolans ledarskap.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Ämnesintegrering
sociokulturell
Handle http://hdl.handle.net/2043/11094 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics