Gymnasielärares syn på laborationer i kemiundervisningen

DSpace Repository

Gymnasielärares syn på laborationer i kemiundervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Gymnasielärares syn på laborationer i kemiundervisningen
Author Trendafilova, Tetyana
Date 2010
Swedish abstract
Alla lärare jag intervjuat anser att laborationerna framförallt ökar förståelsen av abstrakta begrepp inom ämnet. En demonstration är bra typ av experiment eftersom en sådan kan göra en lektion mer intressant och nyttig för eleverna men det är också viktigt att eleverna laborerar själva och får laborativa färdigheter. Lärarna använder sig mest av slutna laborationer i sitt arbete och det kan förklaras med vanan att genomföra sådana och att öppna laborationer är betydligt mer tidskrävande. Fördelen med slutna laborationer är att de lätt kan belysa hur någonting fungerar i praktiken. Nackdelen är att de inte är så stimulerande för elevernas tänkande och utveckling. Samtliga lärare är positiva till öppna laborationer och utför med eleverna experiment med en eller få frihetsgrader för att stimulera deras tänkande och intresse. En nackdel med öppna laborationer är att de kan påverka eleverna självförtroende negativt. Slutsatsen av det här arbetet är att alla former av experiment kan bidra till elevernas förståelse, om de användas och utförs på rätt sätt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förståelse
gymnasieskola
kemilaborationer
Handle http://hdl.handle.net/2043/11095 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics