Kursplanen-hur används den av lärare?

DSpace Repository

Kursplanen-hur används den av lärare?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Gustafsson, Peter
dc.date.accessioned 2010-12-16T09:24:34Z
dc.date.available 2010-12-16T09:24:34Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/11098
dc.description Abstrakt Gustafsson Peter (2010) En studie i hur kursplanen används av lärare i gymnasieskolan (The syllabus – how is it used by teachers?). Skolutveckling och ledarskap, SÄLIII:3 Lärarutbildningen, Malmö Högskola. Mitt syfte med den här uppsatsen var att undersöka hur kursplaner används av lärare i gymnasieskolans yrkesprogram och se om det finns skillnader som är intressanta i sättet att arbeta med dem. Tanken är att ta reda på hur lärare använder kursplanen, som är ett viktigt underlag och styrinstrument för att skapa kurser för elever på våra skolor i Sverige. Kursplanen är ett underlag som skall ge information om vilka kunskaper eleven skall uppnå (vilka är inlagda som kursmål) samt vilka betygskriterier som finns för att en likvärdig bedömning skall uppnås när det gäller betyg nationellt i hela vårt land. Samtidigt är det meningen att kursplanen ska kunna ligga som en grund, för att en ”infärgning” av kursen skall vara möjlig att göra, för att spegla och motsvara den lokala ortens eller närområdets behov. Skolans ges då möjlighet att ”matcha” närområdets behov av arbetskraft vilket skapar goda möjligheter till ett gott samarbete och underlättar möjligheterna för anskaffning av praktikplatser för eleverna. Fungerar sedan eleverna bra på sina praktikplatser så öppnar sig kanske nya möjligheter till arbete och skolan har då löst en av sina viktiga uppgifter; att kunna leverera en fungerande arbetskraft till en arbetsplats. Vi som arbetar på gymnasieskolans yrkesprogram får inte glömma bort att vi också utbildar elever som kanske kommer att läsa vidare på någon eftergymnasial utbildning. Tankegången är då likartad att det är viktigt hur kursplanen används för att skapa kurser som ger eleverna en bra utbildning och som skapar goda förutsättningar för vidare studier. Det är därför det är intressant att studera hur kursplaner används av lärare, de kan vara grunden till hur saker och ting utvecklas under resans gång på gymnasiet. Dessutom är det kanske också avgörande för hur framtiden gestaltar sig för eleven när han eller hon är färdig med sin utbildning på gymnasiet. I resultatet av min undersökning kan man se att lärare använder kursplanen på ett välprioriterat sätt och att man gärna ser ett ökat elevinflytande i arbetet med kursplanen. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject Bedömning en
dc.subject betyg en
dc.subject kursmål en
dc.subject kursplan en
dc.subject gymnasie en
dc.subject undervisning en
dc.subject utbildning en
dc.title Kursplanen-hur används den av lärare? en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics