Överflöd och ofullbordan : essä om det moderna

DSpace Repository

Överflöd och ofullbordan : essä om det moderna

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Doctoral Thesis
Doctoral Thesis, monograph
Title Överflöd och ofullbordan : essä om det moderna
Author Isenberg, Bo
Date 2001
Swedish abstract
Avhandlingens problemställning gäller moderniteten och hur man kan förstå denna. Diskussionen förs med utgångspunkt i en primär grupp av sociologer och andra: Tönnies, Nietzsche, Weber, Simmel, Lukács, Mannheim, Freud, Musil, Koselleck, Blumenberg, Foucault och Asplund. Undersökningen återfinns i skärningspunkten mellan kultursociologi, socialpsykologi och mentalitetshistoria, men utgår också från essäistik och skönlitteratur. Svaret på frågan om det moderna och dess erfarenheter kristalliseras i tre begrepp eller föreställningar: principen om den otillräckliga grunden, struktivitet, abundans. De skall tolkas och tillämpas i ljuset av varandra, så som avhandlingen väsentligen består i ett stort antal turneringar av dem för att på så vis gestalta olika perspektiv på moderniteten.De tre begreppen används i avhandlingen också för att belysa sociologins sätt att diskutera modernitet. Avhandlingen avslutas med en diskussion om postmodernt tänkande. Min tes är att postmoderna reflexioner väsentligen utgör varianter av klassiska moderna diskussioner, vilka kan beskrivas som det ”arkiv” från vilka postmoderna och andra senare moderna diskurser utvinner sina begrepp och föreställningar.
Publisher Coyote
ISBN 91-972376-4-7
Pages 277
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/11099 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics