Matematikundervisningen i IB, International Baccalaureate, programmet. En jämförelse med svenska program.

DSpace Repository

Matematikundervisningen i IB, International Baccalaureate, programmet. En jämförelse med svenska program.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Matematikundervisningen i IB, International Baccalaureate, programmet. En jämförelse med svenska program.
Author Claesens, Florentine
Date 2004
English abstract
Syftet med detta arbete är att jämföra International Baccalaureate Diploma Programme (IB), med svenska SP och NV program. Detta görs genom att besvara frågan hur innehållen i matematikkurserna på IB programmet skiljer sig från matematikkurser som ges i de svenska programmen. Inte enbart innehållet i kurserna jämförs utan även timplanen granskas för att undersöka om arbetsbördan i programmen skiljer sig åt. Den lättaste matematikkursen som undervisas i IB programmet, Mathematical Studies är mest lik de svenska Matematik A-C kurserna. Den andra IB kursen, Mathematical Methods täcker framförallt Matematik A-E kurserna medan den tredje kursen, Mathematics Higher Level stämmer bäst överens med Matematik kurserna A-F och Matematik-diskret. För alla IB kurser gäller att de täcker områden som inte tas upp i de svenska programmen. IB kurserna innehåller flera avsnitt och ger en djupare kunskap om ämnet matematik. De undervisas också i ett högre tempo än de motsvarande svenska kurserna. Detta gäller framförallt Mathematical Methods och Mathematics Higher Level.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject International Baccalaureate
IB
matematik
Gymnasieskolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/1113 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics