Käkmuskelsmärta : mekanismer och effekt av behandling

DSpace Repository

Käkmuskelsmärta : mekanismer och effekt av behandling

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Käkmuskelsmärta : mekanismer och effekt av behandling
Author Dawson, Andreas
Date 2010
Swedish abstract
Kronisk käkmuskelsmärta, så kallad myofasciell temporomandibulär dysfunktion (m-tmd), kännetecknas av smärta vid tuggning, begränsad tuggfunktion och gapsvårigheter. Den leder ofta till nedsatt daglig funktion och minskad livskvalitet. Förekomsten i befolkningen är ungefär tio procent och man har funnit att det är vanligare bland kvinnor än män [1]. I dag saknas det kunskap om de underliggande mekanismerna till kronisk muskelsmärta, likaså varför det är vanligare bland kvinnor. Syftet med projektet är att få ökad kunskap om de mekanismer som bidrar till muskelsmärtan, samt att i en randomiserad studie utvärdera den smärtlindrande effekten av beteendeterapi. Hypotesen som ligger till grund för forskningsprojektet är att tandpressning orsakar en frisättning av serotonin i tuggmuskulaturen, som både bidrar till och underhåller m-tmd. Denna perifera frisättning påverkas av både östrogen och kortisol. Om hypotesen stämmer bör specifik terapi inriktad på att minska överbelastning i tuggsystemet leda till att halten av intramuskulärt serotonin reduceras och därigenom också smärtlindring.
Link http://www.tandlakartidningen.se/media/1841249/käk... (external link to publication)
Host/Issue Tandläkartidningen;3
ISSN 0039-6982
Language swe (iso)
Subject Medicine
Research Subject Categories::ODONTOLOGY
Handle http://hdl.handle.net/2043/11156 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics