Kvinnors karriärutveckling i ett longitudinellt perspektiv

DSpace Repository

Kvinnors karriärutveckling i ett longitudinellt perspektiv

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Kvinnors karriärutveckling i ett longitudinellt perspektiv
Author Muhonen, Tuija
Date 2010
Swedish abstract
De förväntningar som fanns på 1990-talet om att andelen kvinnor i beslutande positioner skulle öka kraftigt har inte gått i uppfyllelse. Det varnas dessutom för en kommande chefsbrist när 40-talisterna pensionerar sig samtidigt som många kvinnor lämnar chefspositioner. I den här uppföljningsstudien analyseras med hjälp av begreppen glastak, glasstup och inlåsning varför kvinnor bytt respektive inte bytt arbetsplats och befattning.
Link http://www.intra.kau.se/dokument/upload/C10B993716... (external link to publication)
Publisher Karlstad : Arbetsvetenskap vid Karlstads universitet
Göteborg : Arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet
Host/Issue Arbetsmarknad och Arbetsliv;1
ISSN 1400-9692
Pages 16
Page 43-58
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Psychology::Applied psychology
Handle http://hdl.handle.net/2043/11163 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics