Individuella programmet - Elevers upplevelser av sin skoltid

DSpace Repository

Individuella programmet - Elevers upplevelser av sin skoltid

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Individuella programmet - Elevers upplevelser av sin skoltid
Author Nilsson, Rose-Marie ; Hall, Helena
Date 2000
English abstract
I detta arbete vill vi belysa det individuella programmet ur ett elevperspektiv. Syftet är att ta reda på vilka tankar och upplevelser eleverna har kring programmet. Vi ville möta eleverna personligen och valde därför en kvalitativ metod. Fem elever som slutade grundskolan våren 1998 intervjuades. Eleverna var inte behöriga att gå på ett nationellt eller specialutformat program eftersom de inte var godkända i de behörighetsgivande ämnena svenska, engelska och matematik. Vår uppfattning är att grundskolan måste ta ett större ansvar för de elever som av olika anledningar inte når betyget godkänt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language other (iso)
Subject individuella programmet
skolupplevelser
gymnasieskolan
ungdomscentrum
elevperspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/1117 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics