Kultursyn inom vården

DSpace Repository

Kultursyn inom vården

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other
Title Kultursyn inom vården
Author Popoola, Margareta
Date 2010
Swedish abstract
Flera av minoriteterna i Sverige, inte minst romer, lever i social utsatthet. När samhällets etniska särskiljande följs av exkludering tär det på människors hälsa. Hur kan sjukvården möta minoriteters vårdbehov och skapa ömsesidig tillit?
Publisher Stiftelsen Invandrare & Minoriteter
Host/Issue I & M : Invandrare & minoriteter;2
ISSN 0346-6566
Pages 4
Page 5-8
Language swe (iso)
Subject welfare
social relations
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Sociology
Handle http://hdl.handle.net/2043/11171 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics