Inspektionerna banade väg för kvalitetsarbetet

DSpace Repository

Inspektionerna banade väg för kvalitetsarbetet

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other
Title Inspektionerna banade väg för kvalitetsarbetet
Author Pilgård, Göran ; Söderfeldt, Björn
Date 2010
Swedish abstract
Tandvårdsinspektörernas rapporter under 1940–60-talen befrämjade klinikernas utveckling och var ett steg på vägen mot kvalitetstänkande. I dag ska kvalitetsledningssystemet ha denna uppgift.
Link http://www.tandlakartidningen.se/media/3588047/pil... (external link to publication)
Host/Issue Tandläkartidningen;12
ISSN 0039-6982
Pages 5
Page 78-82
Language swe (iso)
Subject Medicine
Research Subject Categories::ODONTOLOGY
Handle http://hdl.handle.net/2043/11178 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics