Konflikthantering -en undersökning av pedagogers hantering av konflikter

DSpace Repository

Konflikthantering -en undersökning av pedagogers hantering av konflikter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Konflikthantering -en undersökning av pedagogers hantering av konflikter
Author Nilsson, Tobias
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med denna undersökning var att diskutera hur pedagoger i skolans verksamhet hanterar konflikter. Undersökningen var av kvalitativ form och utgick från frågorna: Hur hanterar pedagoger konflikter i grundskolan? Vilka olika konflikthanteringsmetoder använder sig pedagoger av i grundskolan? Vad tycker eleverna om pedagogernas hantering av konflikter? Hur arbetar pedagoger i grundskolan förebyggande mot konflikter? Konflikthanteringsstrategier från bland annat Arne Maltén, Roger Ellmin och Johan Ekeland användes under arbetet för att kunna tolka och analysera den insamlade empirin. Empirin införskaffades genom strukturerade intervjuer med fyra pedagoger, icke deltagande observationer och enkätunderökningar med cirka 40 elever från två grundskoleklasser. I resultatet kan man urskilja att det underlättar om pedagoger har en uppfattning om olika konflikthanteringsstrategier, i slutändan framgår det dock att erfarenhet är ett av det viktigaste redskapen för att hantera konflikter på ett givande sätt. Det handlar bland annat om att pedagoger, har en tolerans för mänsklig variation (Ekeland 2004).
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Konflikthantering
Konflikthanteringsstrategier
Handle http://hdl.handle.net/2043/11193 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics