Läraryrket - ett yrke utan definierad status, The teaching profession - a profession without a defined status

DSpace Repository

Läraryrket - ett yrke utan definierad status, The teaching profession - a profession without a defined status

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läraryrket - ett yrke utan definierad status, The teaching profession - a profession without a defined status
Author Cole, Natalie ; Ekström, Petra
Date 2010
English abstract
The purpose of this study is to discuss views of the teaching profession status, by finding out what factors can affect a professional status. In order to analyze the empirical data gathered Gunnel Colnerud and Kjell Granströms's theories of a professional occupation will be discussed. Ulfsdotter Eriksson's dissertation on, inter alia, occupational status and Gerhard Arfwedson theories about teacher salaries and female dominance in the teaching profession, will also be addressed. Andy Hargreaves theories will be used to discuss the status differences that already characterize school students and they also act as a complement to Arfwedson theories. The survey was conducted using a quantitative method, in the form of questionnaires. The questionnaires were distributed to persons aged 19 and older. Analyses of the questionnaires gave the result that the status of the teaching profession and its education is relatively low. The majority of respondents believe that the status of the teaching profession could be higher with a tightening of the teacher training, school discipline, a legitimation of teachers and higher wages.
Swedish abstract
Syftet med undersökningen är att diskutera synen på läraryrkets status, genom att ta reda på vilka faktorer som kan påverka ett yrkes status. För att kunna analysera den empiri som samlades in kommer Gunnel Colnerud och Kjell Granströms teorier om ett professionellt yrke att diskuteras. Ulfsdotter Erikssons avhandlig om bland annat yrkesstatus och Gerhard Arfwedsons teorier om lärarlöner och kvinnodominans inom läraryrket kommer också att behandlas. Andy Hargreaves teorier används för att diskutera de statusskillnader som redan i skolan präglar eleverna och de fungerar även som ett komplement till Arfwedsons teorier. Undersökningen genomfördes med hjälp av en kvantitativ metod, i form av enkäter. Enkäterna delades ut till personer i åldern 19 och uppåt. Analyserna av enkäterna gav resultatet att statusen på läraryrket och dess utbildning är relativt låg. Merparten av deltagarna anser att statusen på läraryrket skulle kunna vara högre med en skärpning av lärarutbildningen, disciplin i skolan, lärarlegitimationer och höjda löner.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject faktorer för yrkesstatus
lärarlegitimation
lärarutbildningens status
läraryrkets status
professionellt yrke
yrkesstatus
Handle http://hdl.handle.net/2043/11196 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics