uppfattningen om likhetstecknets innebörd hos elever i skolår tre

DSpace Repository

uppfattningen om likhetstecknets innebörd hos elever i skolår tre

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title uppfattningen om likhetstecknets innebörd hos elever i skolår tre
Author Eschricht, Ilona ; Abd El Rahman Sobhi, Mona
Date 2010
Swedish abstract
I vår studie undersöker vi vilken uppfattning elever i årskurs tre har om likhetstecknet samt hur lärarens arbetssätt och arbetsmetoder kan påverka elevers förståelse av likhetstecknets innebörd. I studien använder vi oss av två insamlingsmetoder: en kvantitativ undersökning med en klass i årskurs tre och kvalitativa intervjuer med tio grundskollärare. I undersökningen utgår vi från en konstruktivistisk syn på förståelse och undervisning. Som bakgrund för studien använder vi tidigare internationell forskning vilken behandlar elevers förståelse för likhetstecknet samt lärarens undervisningsmetoder om likhet. Vår undersökning har påvisat att även om eleverna visat bra förståelse av likhetstecknet när de löser diagnosuppgifter av strukturell typ, har de problem med att skriftligt förklara likhetstecknets innebörd. Intervju undersökning har visat att läraren är medvetna om vikten att utveckla båda den dynamiska och statiska uppfattningen av likhetstecknet samt att en del elever inte har utvecklat den statiska uppfattningen. Från vår undersökning drar vi slutsatsen att den bristande förståelse för symbolens innebörd kan bero på olika faktorer: för snabbt övergång från konkret till abstrakt arbetssätt, läromedel där likhetstecknet ofta presenteras som symbol för svar på en räkneoperation och elevers språksvårigheter.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject likhetstecknet
Handle http://hdl.handle.net/2043/11198 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics