Student/ VAL-projektets uppsatser samt grundskollärarutbildning före år 2000 /LS: Recent submissions

 • Digitaliserad undervisning i svenska som andraspråk En kartläggning a... fulltext
  Mohammed Ali, Salim  : Malmö universitet/Lärande och samhälle (2019) Student essay 15hp
 • Utmanande undervisning i moderna språk, En studie om lärarnas motivat... fulltext
  Gabarian, Maher  : Malmö universitet/Lärande och samhälle (2020) Student essay 15hp
 • "Very much the same" - hur lärare arbetar med högpresterande elevers ... fulltext
  Albin, Sonny  : Malmö universitet/Lärande och samhälle (2020) Bachelor thesis
 • Vad förväntar sig elever av ämnet slöjd? fulltext
  Nielsen, Ida  : Malmö universitet/Lärande och samhälle (2020) Student essay 15hp
 • Elevers motivation i slöjdämnet fulltext
  Selse, Maja  : Malmö universitet/Lärande och samhälle (2020) Student essay 15hp

Search


Browse

My Account