Student/ VAL-projektets uppsatser samt grundskollärarutbildning före år 2000 /LS: Recent submissions

 • Kooperativt lärande och matematik – aktionsforskning i en högstadiekl... fulltext
  Bolin, Charlotte  : Malmö universitet/Lärande och samhälle (2019) Student essay 15hp
 • Digitaliserad undervisning i svenska som andraspråk En kartläggning a... fulltext
  Mohammed Ali, Salim  : Malmö universitet/Lärande och samhälle (2019) Student essay 15hp
 • Hur man kan underlätta för elever med språkstörning i ämnet slöjd fulltext
  Grue, Alexandra  : Malmö universitet/Lärande och samhälle (2019) Student essay 15hp
 • En bok, en lärare och en klass - ett utvecklingsarbete fulltext
  Babic, Camilla  : Malmö universitet/Lärande och samhälle (2019) Student essay 15hp
 • Osynligt lärande i slöjdämnet ur ett elevperspektiv fulltext
  Grentzmann, Ann-Sofie  : Malmö universitet/Lärande och samhälle (2019) Bachelor thesis

Search


Browse

My Account