Student/ VAL-projektets uppsatser samt grundskollärarutbildning före år 2000 /LS: Recent submissions

 • Vad förväntar sig elever av ämnet slöjd? fulltext
  Nielsen, Ida  : Malmö universitet/Lärande och samhälle (2020) Student essay 15hp
 • Elevers motivation i slöjdämnet fulltext
  Selse, Maja  : Malmö universitet/Lärande och samhälle (2020) Student essay 15hp
 • En skola för alla- inkludering eller exkludering? fulltext
  Perlborn, Marie  : Malmö universitet/Lärande och samhälle (2020) Student essay 15hp
 • Slöjd, hantverkskunnande och motorik fulltext
  Ginstrup, Sara  : Malmö universitet/Lärande och samhälle (2020) Student essay 15hp
 • Use of digital tools in mother tongue language teaching From the mo... fulltext
  Redhaa, Azal; Asmael, Jathal  : Malmö universitet/Lärande och samhälle (2020) Student essay 15hp

Search


Browse

My Account