"Vi är i Sverige och då läser man om vikingarna" - En studie i hur lärare undervisar i historia i årskurs fem

DSpace Repository

"Vi är i Sverige och då läser man om vikingarna" - En studie i hur lärare undervisar i historia i årskurs fem

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Vi är i Sverige och då läser man om vikingarna" - En studie i hur lärare undervisar i historia i årskurs fem
Author Jelacic, Anela ; Vasiljev, Teresa
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med vårt arbete är att ta reda på hur lärare, utifrån ett interkulturellt perspektiv, tillgodoser samtliga elevers historiemedvetande och historieidentitet i en klass där det finns elever med annan etnisk bakgrund än svensk. För att ta reda på detta använde vi oss av kvalitativa intervjuer på fem lärare, samtliga verksamma historielärare i årskurs fem. Av resultatet i undersökningen framgick att lärare inte ser detta som prioriterat i undervisningen. Dessa slutsatser kan vi dra då lärarna prioriterar och lägger stor vikt vid den historiska kanon som representeras i historiska läroböcker.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject historiemedvetande
historisk kanon
identitet
interkulturalitet
läroböcker i historia
mångkulturalitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/11200 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics