En kvalitativ studie om den fysiska klassrumsmiljön ur ett elevperspektiv

DSpace Repository

En kvalitativ studie om den fysiska klassrumsmiljön ur ett elevperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En kvalitativ studie om den fysiska klassrumsmiljön ur ett elevperspektiv
Author Persson, Anthony
Date 2010
Swedish abstract
Den här uppsatsen har som syfte att studera klassrummets fysiska miljö som inlärningsmöjlighet för elever. Jag vill förstå hur elever upplever sitt klassrums fysiska miljö och hur det påverkar elevers olika lärstilar. Jag har utgått ifrån frågeställningen: tas det hänsyn till olika lärstilar i klassrummets utformning? För att få svar på min frågeställning har jag använt en kvalitativ undersökningsmetod. Genom intervjuer hoppades jag kunna presentera elevers tankar om deras fysiska klassrumsmiljö. Resultatet har jag analyserat utifrån två rubriker: lärmiljö och lärstilar. Dessa två rubriker baseras på tidigare forskning om klassrum, teorier om de olika lärstilarna samt Howard Gardners och Lev Vygotskijs teorier om lärande. Genom min studie har jag kommit fram till att det inte tas hänsyn till olika lärstilar i klassrummets utformning. Elever har andra tankar kring möblering än vad lärare har men anpassar sig efter lärarens åsikter.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject klassrumsmiljö
lärandemiljö
lärstilar
möblering
Handle http://hdl.handle.net/2043/11201 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics