En studie om hur lärare anser att barns attityder och syn på matematik kan förändras med hjälp av progressivt lärande

DSpace Repository

En studie om hur lärare anser att barns attityder och syn på matematik kan förändras med hjälp av progressivt lärande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En studie om hur lärare anser att barns attityder och syn på matematik kan förändras med hjälp av progressivt lärande
Author Assarsson, Lotta ; Fagerlund, Rebecca
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med vår undersökning är att kvalitativt undersöka huruvida progressivt lärande, enligt lärarna, kan förändra elevers syn på och attityder till matematikämnet till det bättre. Hur kan elever med hjälp av förändrad pedagogik ändra sin syn och attityd till det bättre i matematiken? Metoden vi använt oss av är strukturerade intervjuer och urvalsgruppen är fem lärare vid en skola i södra Sverige. I samband med utvärderingen av resultatet beaktas tidigare studier kring ämnet. Dock finns det inte mycket tidigare forskning just vad beträffar ämnet, om elever med hjälp av förändrad pedagogik kan ändra sin syn på matematiken? Än mindre när det handlar om eleverna i de lägre skolåren. Alla lärare i studien var överens om att elevers motivation till och i matematikämnet ökar med hjälp av progressivt lärande. Dock var man inte lika överens om att en elevs attityd till ämnet kan förändras genom ett progressivt arbetssätt. Slutsatsen av resultatet är att lärarna anser att arbetet med progressivt lärande kan förändra elevernas syn på matematiken.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject attityder
learning by doing
matematik
pedagogik
progressivt lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/11204 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics