Procentförståelse årskurs 9

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Procentförståelse årskurs 9
Author Omfors, Rickard
Date 2004
English abstract
Examensarbetet omfattar dels en teoretisk del, en litteraturstudie som sammanfattar andras erfarenheter av problem vid procenträkning, dels en egen undersökning. Diagnosen kompletterades med elevintervjuer. Resultatet av diagnosen visade att eleverna hade problem med begreppsförståelse i procenträkning och att de i hög grad endast klarade av enkla uppgifter i diagnosen genom att räkna helt mekaniskt med kända algoritmer.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject begreppsförståelse för procent
procenträkning
procent
Handle http://hdl.handle.net/2043/1121 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics