En förändrad lärarroll Diskussionen om fostransuppdraget Teacher´s role in change The discussion about the mission in discipline

DSpace Repository

En förändrad lärarroll Diskussionen om fostransuppdraget Teacher´s role in change The discussion about the mission in discipline

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En förändrad lärarroll Diskussionen om fostransuppdraget Teacher´s role in change The discussion about the mission in discipline
Author Filling, Martina ; Rasmusson, Therese
Date 2010
English abstract
Abstract The work, which was written by Martina Filing Therese Rasmussen, is about the perception of the teacher changed fostransroll between 1946 and 1962. The title of the work is a changing roles and the purpose is to explore the different perspectives that exist in the discussion of teacher roles task of character formation between 1946 and 1962. In order to achieve a result and draw a conclusion, the two journals used as sources, which were published during the period of investigation to conduct an examination. Selected articles from the journals were reviewed and were brought to a text analysis. The material on text analysis consists of teacher newspapers School and Society and the Swedish Teachers Journal. The results of the study show that the debate about teacher fostransroll has been lively and shared. Spanking as punishment medium was contentious, as some wanted to maintain the system and wanted to find new methods of compensation. The teachers felt a fear of losing the natural leadership role after the abolition spankings while experts debated educational tools to how the teacher could act in fostransuppdraget. Keyword: Aga, authority, discipline, education, social services.
Swedish abstract
Abstract Arbetet, som är skrivet av Martina Filling och Therese Rasmusson, handlar om synen på lärarens förändrade fostransroll mellan 1946 och 1962. Titeln på arbetet är En förändrad lärarroll och syftet är att undersöka vilka olika perspektiv som existerade i diskussionen om lärarrollens fostransuppdrag mellan 1946 och 1962. För att uppnå ett resultat och dra en slutsats har två tidskrifter använts som källor, vilka publicerades under den tidsperiod undersökningen ämnar undersöka. Utvalda artiklar ur tidskrifterna granskades och sammanfördes till en textanalys. Materialet för textanalysen består av lärartidningarna Skola och samhälle och Svensk lärartidning. Resultatet i studien visar på att debatten kring lärarens fostransroll har varit livlig och delad. Agan som bestraffningsmedel var omtvistat, då vissa ville ha kvar systemet och andra ville hitta nya metoder som ersättning. Lärarna kände en rädsla över att förlora den självklara ledarrollen efter agans avskaffande och samtidigt diskuterade experterna pedagogiska verktyg till hur läraren kunde agera i fostransuppdraget. Nyckelord: Aga, auktoritet, disciplin, fostran, omsorg.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Nyckelord: Aga, auktoritet, disciplin, fostran, omsorg.
Keyword: Aga, authority, discipline, education, social services.
Handle http://hdl.handle.net/2043/11223 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics