Kan en ämnesorienterad länksamling bidra till ett ökat engagemang för ämnet?

DSpace Repository

Kan en ämnesorienterad länksamling bidra till ett ökat engagemang för ämnet?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kan en ämnesorienterad länksamling bidra till ett ökat engagemang för ämnet?
Author Göransson, Anette ; Nilsson, Paula
Date 2000
English abstract
Vi har skapat en ämnesorienterad länksamling för att undersöka om denna kan bidra till ett ökat engagemang och intresse för ämnet hos eleverna. 57 gymnasieelever i årskurs 1 och årskurs 2 på naturvetenskapliga programmet vid Pauliskolan i Malmö har använt länksamlingen under ett lektionspass och därefter besvarat en enkät. En väl genomarbetad och relevant länksamling innebär att eleverna undviker ett tidskrävande sökande med sökmotor och istället finner bra och förståelig information. Vår undersökning visar att mer än hälften av eleverna tror att de tar ett större ansvar för sina studier om de har tillgång till en ämnesorienterad länksamling. En majoritet av eleverna tror att de kommer att lägga ner mer tid på studierna om en länksamling finns tillgänglig i det aktuella ämnet. Resultatet visar att det finns god grund att tro att en länksamling ger upphov till ett ökat engagemang och motivation för studierna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language other (iso)
Subject internet
länksamling
elevaktivitet
kemi
Handle http://hdl.handle.net/2043/1123 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics