Den självuppfyllande profetian - en undersökning av gymnasieelevers syn på ämnet religionskunskap

DSpace Repository

Den självuppfyllande profetian - en undersökning av gymnasieelevers syn på ämnet religionskunskap

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Den självuppfyllande profetian - en undersökning av gymnasieelevers syn på ämnet religionskunskap
Author Grönwall, Björn
Date 2001
English abstract
Ett arbete om vilka uppfattningar elever på olika program har när det gäller religion och religionskunskap. Utifrån enkätresultat diskuteras också tänkbara didaktiska konsekvenser.
Swedish abstract
An essay on whether high school students have different views on religion and religious education, and on conceivable didactic conequences of demonstrable differences.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Religionskunskap
Religionsundervisning
Värderingar
Pedagogisk metodik
Undervisningsväsen
Läroplaner
Livsåskådningsfrågor
Värdegrund
Ungdomsfrågor
metodik
Handle http://hdl.handle.net/2043/1125 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics