Kvinnlig omskärelse: En påstått utbredd men dold praktik i Sverige

DSpace Repository

Kvinnlig omskärelse: En påstått utbredd men dold praktik i Sverige

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Kvinnlig omskärelse: En påstått utbredd men dold praktik i Sverige
Author Johnsdotter, Sara
Date 2010
Swedish abstract
Kapitlet utgör en diskussion om kvinnlig omskärelse i Sverige. Det finns en tydlig diskrepans mellan den offentliga diskursen om mörkertal och vad faktiska tillgängliga data pekar på vad gäller kulturell förändring: en stor majoritet invandrare från länder där omskärelse av flickor praktiseras tycks välja att avstå från traditionen i Sverige. Detta strider mot samhälleliga förväntningar på en upprätthållen tradition. Vidare diskuteras möjliga motiv bakom dessa antaganden om stora mörkertal.
Publisher Nordic Academic Press
Host/Issue Goda sanningar? : Debattklimatet och den kritiska forskningens villkor
ISBN 978-91-8550-951-5
Pages 22
Page 183-204
Language swe (iso)
Subject kvinnlig omskärelse
samhällsdebatt
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/11251 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics