Estetik i förskolan

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Estetik i förskolan
Author Dahlbeck, Per ; persson, Sven
Editor Riddersporre, Bim ; Persson, Sven
Date 2010
Swedish abstract
I förskolan har kunskapen om att barn måste få uppleva med alla sina sinnen varit en given utgångspunkt. Ur detta kommer insikten om att utgå från upplevelsen, det gemensamma och konkret. Det kan emellertid vara så att man i förskolan har stannat vid intryck och upplevelser, och inte fäst så mycket uppmärksamhet vid kommunikationens betydelse för hur barn lär sig om sig själva och om omgivningen då de skapar. I denna artikel kommer vi därför att argumentera för att barns estetiska skapande kan och bör vara utgångspunkten för fortsatt kommunikation och kunskapsbildning.
Publisher Natur & Kultur
Host/Issue Utbildningsvetenskap för förskolan
ISBN 978-91-27-12111-9
Language swe (iso)
Subject estetik
förskola
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education
Handle http://hdl.handle.net/2043/11257 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics