Förskolans janusansikte

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Förskolans janusansikte
Author Persson, Sven
Date 2010
Swedish abstract
Förskolans inträde i utbildningsväsendet innebär nya utmaningar för personal, föräldrar, barn och andra med intresse för förskolans utveckling. Förståelsen av vad detta kommer att betyda för förskolans pedagogik, organisation och samhälleliga funktion kan gå via en historisk belysning av de processer som möjliggjort förskolans framväxt och position i det svenska välfärdssamhället.
Publisher Natur & Kultur
Host/Issue Utbildningsvetenskap för förskolan
ISBN 978-91-27-12111-9
Pages 22
Page 61-82
Language swe (iso)
Subject utbildningsvetenskap
förskola
historia
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education
Handle http://hdl.handle.net/2043/11258 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics