Samspel på förskolan- Barns sociala utveckling genom samspelen på förskolan./Interaction in preschool- Childrens social development through interaction in preschool.

DSpace Repository

Samspel på förskolan- Barns sociala utveckling genom samspelen på förskolan./Interaction in preschool- Childrens social development through interaction in preschool.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Samspel på förskolan- Barns sociala utveckling genom samspelen på förskolan./Interaction in preschool- Childrens social development through interaction in preschool.
Author Rickardsson, Malin
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med denna studie är kunna uppmärksamma det sociala deltagandet och utbytet som sker mellan barnen utifrån en interaktion i leken. Jag vill göra pedagoger medvetna om när samspel sker, hur samspelt ser ut samt dess betydelse för barns tidiga utveckling av ett socialt beteende, det vill säga att kunna delta i andras upplevelser och erfarenheter samt själv kunna delge upplevelser och erfarenheter, att föra en ömsesidig kommunikation. Lev Vygotskij och Daniel Stern beskriver hur och när barnen bli medvetna individer som börjar kunna delge samt delta i egna och andras upplevelser och erfarenheter genom samspel. Vygotskij talar om vad barnen klara av själv och tillsammans med andra medan Stern beskriver barnens utveckling av det interpersonella som behövs för att kunna förstå sig själv och andra. Jag har valt att genomföra en kvalitativ undersökning med observationer av tre- och fyraåringars lek på en förskola för att uppmärksamma deras samspel. I resultatet kom jag fram till att barnen lär sig förstå sin omvärld genom att pröva och utforska tillsammans, de kommer tillsammans fram till det som går att veta. Kommunikationen är en viktig del i att vara en social individ och denna kommunikation uppstår redan i tidig ålder då barn uttrycker sig genom kroppsspråket det vill säga blickar, minspel med mera. Denna kommunikation behövs för att barnen ska kunna utbyta och uppfatta varandra i ett samspel. Nyckelord: Förskola, samspel, lek, social utveckling, lärande
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Förskola
Samspel
Lek
Social utveckling
Lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/11259 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics