Karriär - där går meningarna isär. Karriärbegreppet i vägledningssituationen

DSpace Repository

Karriär - där går meningarna isär. Karriärbegreppet i vägledningssituationen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Karriär - där går meningarna isär. Karriärbegreppet i vägledningssituationen
Author Berntsson, Carola ; Lindahl, Annelie
Date 2010
Swedish abstract
Detta examensarbete syftar till att undersöka hur vägledare ser på begreppet karriär och hur den synen färgar vägledningssamtalet. För att besvara vårt syfte använde vi oss av kvalitativa intervjuer med åtta personer, fyra studie- och yrkesvägledare och fyra sökande som haft ett vägledningssamtal hos desamma. Samtliga har intervjuats efter ett vägledningssamtal. Vi analyserade det resultat vi fick utifrån tidigare forskning inom området och litteratur som vi ansett relevant. Den teoretiska ramen för detta arbete är karriär-, väglednings- och yrkesteorier. Vårt resultat visade på skilda uppfattningar om karriär hos vägledarna vilket också påverkade de olika samtalens fokus. Två av vägledarna hade fokus på att lösa den uppkomna situationen och de andra två var mer inriktade på en individs hela livssituation. Dessa inriktningar stämde överens med hur vägledarna såg på karriär. De vägledare som såg på karriär som att klättra på karriärstegen var mer fokuserade på den uppkomna situationen och lösa den på bästa sätt, i denna studie även kallade brytpunktsvägledare. Vägledarna som menade att karriär handlade om hela livspusslet och att trivas i livet använde sig av ett annat fokus nämligen hela livssituationen och att denna ständigt förändras, dessa vägledare har vi valt att kalla processvägledare. Det skiljer sig dock inte så mycket i de olika vägledarnas förhållningssätt, alla värnar om att vara närvarande, visa respekt och ge klienterna någon form av trygghet. Samtliga klienter var nöjda med sina samtal vilket tyder på att även om vägledare ser på karriär med olika glasögon som ger samtalet olika fokus så täcker de ändå målsättningen och behovet som finns hos klienterna. Vi som vägledare måste vara medvetna om de olika typerna, process- respektive brytpunktsvägledning, och se vad som behövs och att det uppenbarligen finns behov av båda sätten att vägleda.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Karriär
Brytpunktsvägledning
Processvägledning
Förhållningssätt
Handle http://hdl.handle.net/2043/11263 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics