Hållbar utveckling i undervisningen - intervjuer med lärare i de tidiga skolåren

DSpace Repository

Hållbar utveckling i undervisningen - intervjuer med lärare i de tidiga skolåren

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hållbar utveckling i undervisningen - intervjuer med lärare i de tidiga skolåren
Author Bergqvist, Annica ; Skanby Grahn, Anna
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med vår studie är att undersöka hur lärare bedriver undervisning för en hållbar utveckling i de tidiga skolåren. Vi har valt att använda kvalitativa intervjuer för att få mer djupgående svar och för att kunna ställa följdfrågor. Frågeställningarna vi vill ha besvarade är: Vad lägger lärarna i begreppet hållbar utveckling? Hur bedriver lärare i de tidiga skolåren undervisning för hållbar utveckling samt hur påverkar lärarens egen attityd till ämnet undervisningen? Resultatet visar att lärarna har problem med att definiera begreppet hållbar utveckling och att lärande för hållbar utveckling är ett komplext perspektiv som innehåller mer än miljöaspekten. Många lärare väljer att arbeta praktiskt där eleverna ges möjligheter att se orsak/verkan av människors handlingar. Resultatet visar även att eldsjälar har stor betydelse för vilket utrymme perspektivet får i skolornas undervisning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject begreppsförståelse
demokrati
hållbar utveckling
intervjuer
konventioner
miljöetik och miljömoral
Handle http://hdl.handle.net/2043/11264 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics