Ålder och skolstart. En kunskapsöversikt

DSpace Repository

Ålder och skolstart. En kunskapsöversikt

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication BookChapter
Title Ålder och skolstart. En kunskapsöversikt
Author Persson, Sven
Date 2010
Swedish abstract
De flesta studier som redovisats här (och det inkluderar forskningsöversikter) ger inga belägg för att en tidig skolstart skulle vara gynnsam för hur barn presterar senare i skolan. Snarare pekar den samlade svenska och internationella forskningen på att tidig formaliserad skolgång med mer vuxenstyrd undervisning missgynnar elever i den fortsatta skolgången. Skillnader tenderar att jämna ut sig med stigande ålder och ju senare i skolgången som undersökningarna görs.
Link http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/41/01/1c3... (external link to publication)
Publisher Fritzes
Host/Issue I rättan tid? : om ålder och skolstart : betänkande / av Utredningen om flexibel skolstart i grundskolan
Series/Issue SOU;67
ISSN 0375-250X
ISBN 978-91-38-23447-1
Pages 243-265
Language swe (iso)
Subject skolstart
ålder
grundskola
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education
Handle http://hdl.handle.net/2043/11265 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics